Skip to main content

OUR
SERVICE

บริการของเรา

บริษัท ทรัพย์ทวี 99 คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง แบบครบวงจร

พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมหลากหลายบริการด้านงานก่อสร้าง

Our Excellent Service

การให้บริการงานด้านงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ดังนี้

งานออกแบบสิ่งปลูกสร้าง

งานรับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม

งานโครงสร้างเหล็กทุกประเภท

งานระบบสปริงเกอร์ ระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล

งานตกแต่งภายใน

งานฐานรากเครื่องจักร งานบ่อแท่นเครื่อง